blog-grid

GBIKINTI VS SEMASSI

blog-grid

SEMASSI VS MARANATHA

blog-grid

SEMASSI VS OTR

blog-grid

ANGES VS SEMASSI

blog-grid

MARANATHA VS SEMASSI

blog-grid

SEMASSI VS GOMIDO

blog-grid

ASKO DE KARA VS SEMASSI

blog-grid

SEMASSI VS DYNAMIC TOGOLAIS

blog-grid

FOADAN FC VS SEMASSI

blog-grid

SEMASSI VS ASKO DE KARA